Информативни сесии Скопје и Штип

За подобро да се запознае јавноста со јавниот повик за доделување на грантови дел од проектот „Стратешко партнерство за развивање социјална агенда за промена: #Препознај, #почитувај и #остварувајПрава“ финансиран од #ЕУ, Отворена Порта спроведе  информативни сесии во Скопје на 03.10.2018 и Штип на 4-ти септември, 2018г. Учесниците имаа можност подетално да се објасни целокупната процедура за аплицирање како и можност за поставување прашања, дилеми, предизвици и проблеми при пополнување на апликацијата за грант.