За Нас

ABOUT

Гласен Текстилец

Гласен Текстилец

Адреса: Сутјеска 59, 2000 Штип
Телефон:  +389 78 312 365
Е-маил: glasentekstilec@gmail.com
WEB:  www.glasentekstilec.wordpress.com

ПРОЕКТ:  “Создади мрежа на знаење – препознај и пријави прекршување права”

 

 

Цели на проектот

Креирање на анкетни прашалници и собирање на информации за присутноста на модерното ропство во текстилната, кожарската и чевларската индустрија и за запознаеноста на младите за нивните права, и зависност од резултатите ќе креираме идни решенија за идни активности.

Целни групи:

 • Вработени во текстилната, кожарската и чевларската индустрија,
 • Младите,
 • Ученици во средни училишта,
 • Волонтери,
 • Граѓански активисти,
 • Трудови инспектори,
 • Адвокати.

Крајни корисници:

 • Јавни институции,
 • Работодавачи,
 • Граѓански здруженија
 • Медиумски куќи

Активности

Визија и мисија на здружението Гласен Текстилец:

Визија: Да биде водечка организација за остварување на правата на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија.

Мисија: Граѓаните работници во текстилната, кожарската и чевларската индустрија со висока свест, едуцирани, информирани ги уживаат своите права.