За Нас

ABOUT

Поврзани

Здружение за заштита на правата на децата ПОВРЗАНИ

Адреса: Ул. Коста  Новаковиќ бр. 20/4-10 Скопје
Телефон: 078/517-005
Е-маил: povrzanipovrzani@yahoo.com

ПРОЕКТ:  “Родителите не се разведуваат”

 

 

Цели на проектот

Подигање на јавната свест со цел градење алијанси кои ќе поддржат заедничкото функционално родителство при развод, во најдобар интерес на децата.

Активности

1. Подготовка на истражување за состојбата на децата, од семејства со развод
2. Подготовка на промотивни матријали-видео клипови што ќе произлезат од направеното истражување
3. Истражување: Детските права и разводот на бракот
4. Соопштување на резултатите во медиумите
5. Експертска анализа за институционално игнорирање на родителското отуѓување
6. Дебата за креирање можни решенија како поддршка на децата/семејства при развод
7. Гостување во утрински програми на ТВ 24 часа
8. Конференција:Поддршка на заедничкото функционално родителство при развод во семејство
9. Мобилизација на заедницата преку меморандум за соработка на сите засегнати/заинтересирани субјекти
10. Известување во медиумите за заклучоците Конференцијата и насоките за натамошни активности
11. Прес на тимот…